Final de lună, ședință importantă la Primăria Râmnicului


Joi, 25 aprilie, cu începere de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt așteptați la sediul primăriei pentru ședința ordinară aferentă lunii aprilie. Pe odinea de zi a întâlnirii se află nu mai puțin de 31 de puncte, unele dintre acestea vizând aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții pentu diferite instituții din subordinea primăriei municipiului.
Spre justa informare a opiniei publice, mai jos vă prezentăm integral ordinea de zi a întâlnirii de joi, 25 aprilie:
1.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2019.
2.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pe anul 2019.
3.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal „Ariel” pentru anul 2019.
4.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2019.
5.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019.
6.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Cămin pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019.
7.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2019.
8.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituției Direcția de Asistență Socială pentru anul 2019.
9.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituției Direcția Administrării Domeniului Public pentru anul 2019.
10.Raport și proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020.
11..Raport și proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Sala de sport Școala Gimnazială nr. 4”.
12.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2017.
13.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri în suprafață totală de 912 m.p., afectate de realizarea obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea, zona Nord și Ocnele Mari – CL6”.
14.Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil – teren cu destinația de drum public.
15.Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil – teren și demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri.
16.Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a unui imobil – construcție și teren aferent, situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai, Aleea Olănești nr. 1.
17.Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a unui imobil teren, în suprafață de 273 m.p., situat pe Calea lui Traian Sud, pentru devierea unei rețele de canalizare menajeră.
18.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de asociere în vederea organizării în parteneriat a evenimentului „Festivalul Berii – Serbările Timișoreana”, 21.06. – 23.06.2019.
19.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului „DEEP FOREST FEST”, festival de muzică electronică, 28 – 30 iunie 2019.
20.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre municipiul Râmnicu Vâlcea și Administrația Bazinală de Apă Olt referitor la punerea la dispoziție a unui spațiu – sala de ședințe, situat în incinta sediului Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, strada Posada nr. 21, pentru amenajarea unei secții de votare.
21.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții suplimentare la Baza sportivă „1 Mai”.
22.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public.
23.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor anexe ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea și ale caietului de sarcini, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/28.11.2018.
24.Raport și proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în incinta imobilului din strada General Magheru nr. 25 pentru amplasare automate băuturi calde și produse alimentare.
25.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire case de vacanță – Râmnicu Vâlcea, zona Copăcelu, str. Costea Marinoiu nr. 16, județul Vâlcea, beneficiari Andrei Elena, Ioana Dumitru-Ionuț și Ioana Elena-Larisa, Călinoiu Ioana-Loredana și Călinoiu Andrei-Ionuț.
26.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Modificare PUZ Subzona Simian – strada Gib Mihăescu nr. 8, beneficiar Simian Vlad Oprea.
27.Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe colective, împrejmuire teren, amplasament Râmnicu Vâlcea, strada Frunzișului nr. 19 A, județul Vâlcea, nr. cadastral 4528”, inițiator Stoicanu Radu Eugen.
28.Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuințe colective D+P+2E+1R și funcțiuni complementare, strada Ion Creangă nr. 18”, beneficiar SC Pan – Pan Construct SRL.
29.Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea repartizării spațiilor de locuit din incinta internatului Liceului Tehnologic „Ferdinand I”.
30.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea.
31.Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.