Festivalul Cultural “Teodosie Rudeanu” la Galicea


Festivalul Cultural “Teodosie Rudeanu”, ediţia a XI-a, a avut loc sâmbătă, 25 mai, în localitatea Galicea, la împlinirea a 392 de ani de la trecerea în eternitate a marelui logofăt Teodosie Rudeanu. Eveni­mentul a debutat cu slujba de pomenire şi parastasul ctitorilor la Fostul Schit Flămânda. La Căminul Cultural din Galicea s-a organizat simpozionul cultural istoric şi religios la care au participat numeroase personalităţi culturale. Corul “Vocea Topologului”, condus de pr. Prof. Ion Tiţu, a interpretat cântecce patriotice, religioase şi populare. Cu acest prilej s-a lansat volumul “Spiru Haret – haretismul ca fenomen social” de prof. univ. dr. Virgil Constatinescu-Galiceni şi monografia fostei comune Blidari, scrisă de col. Ion Albescu. Moderatorul simpozionului a fost prof. dr. Florin Epure, directorul Direcţiei pentru Cultură Vâlcea. Cuvântul de deschidere i-a aparţinut domnului Ion Năfliu, primarul comunei Galicea.

Au prezentat comunicări Pr. prof. Ion Tiţu, prof. Nicoale Bănică-Ologu, direc­torul Memorialului Bălcescu, ing. dr. Mihai Sporiş, prof. univ. dr. Virgil Constan­tinescu-Galiceni, prof. dr. Iulian Postelnicu, prof. dr. Ion Popescu, prof. Anton Ceau­şes­cu, prof. Gheorghe Pantelimon, Gheorghe Obogeanu, ing. Petre Cichirdan,

“Teodosie Rudeanu, Marele Logofăt lui Mihai Viteazul, este una din personalităţile cele mai de seamă ale epocii. Om energic şi diplomat abil, „cel mai profund om de sfat al domnitorului”, aşa cum spunea Bogdan Petriceicu Haşdeu, s-a născut în satul Ruda, comuna Budeşti, fiind primul vlăstar din cei nouă ai lui Ivan de la Ruda şi a soţiei sale Maria. Deţine dregătoriile domneşti de spătar, vistier şi mare logofăt. În 1595, făcea parte din solia boierilor munteni, conduşi de mitropolitul ţării, ce încheie la Alba-Iulia un tratat cu Sigismund Bathory. Îl însoţeşte pe Mihai Viteazul în campania din Transilvania şi face parte din Divanul din Alba-Iulia. În august 1600, este trimis sol la împăratul Rudolf II, la Praga. În timpul campaniei împotriva lui Ieremia Movilă, este, un timp, guvernator al Transilvaniei, dar, după înfrângerea lui Mihai, trece de partea Movileştilor. Moare la 24 mai 1621 şi este înmormântat la mănăstirea Flămânda, ctitoria sa. Teodosie Rudeanu rămâne în istoriografia muntenească prin cronica oficială scrisă la curtea domnească din Târgovişte, până în anul 1597. Rolul său în istoria neamului a fost foarte important, fiind singurul istoriograf care a scris cu exactitate despre Mihai Viteazul şi faptele sale măreţe, lăsând posterităţii informaţii însemnate, neconsemnate de alte izvoare istorice”, a spus directorul Florin Epure.