Februarie și 790 de permise de conducere emise


În luna februarie a.c., activităţile principale ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. La nivelul serviciului s-au emis 973 de certificate de înmatriculare, 627 de autorizații provizorii și 790 de permise de conducere. Totodată, s-au operat 627 de radieri, au fost înregistrate 66 de petiții și au fost efectuate 233 de lucrări de secretariat. Până la data de 28 februarie, la nivelul județului Vâlcea au fost înregistrate în evidența informatizată un număr de 127.609 de permise de conducere, iar parcul auto local era de 107.023 de vehicule. La examenul pentru obținerea permisului de conducere au participat 1093 de candidați la proba teoretică și 639 la proba practică. Dintre candidații care au susținut proba teoretică, 635 (58%) au fost admiși și 458 (42%) au fost respinși, iar dintre cei care au susținut proba practică, 463 (72%) au fost admiși și 176 (28%) au fost respinși.