Evenimente culturale importante la Golești


În luna octombrie a anului trecut, la iniţiativa lui Nicolae Dinescu – preşedintele Societăţii culturale „Anton Pann” şi a lui Gheorghe Şer­ban – primarul comunei Goleşti a fost constituită filiala Goleşti a Societăţii culturale „Anton Pann”. Această filială are drept scop cunoaşterea, stimu­larea şi promovarea valorilor culturale ale comunei Goleşti, dinamizarea vie­ţii spirituale şi educaţionale în locali­tate. „Cu acordul familiei Simeanu, am decis ca filiala Goleşti a Societăţii culturale «Anton Pann» să poarte numele «Gheorghe Simeanu», cins­tind astfel numele prestigiosului das­căl şi om de cultură, fiu al comunei. În consiliul de conducere, alături de subsemnatul, au mai fost aleşi primarul Gheorghe Şerban, Gheor­ghe Corbeanu, Laura Vega, Gheor­ghe Stănescu, Gheorghe Cazacu”, declară Ion Anghelescu, preşedinte executiv.
 

Evenimente importante

În zilele de 24 şi 25 martie, în Şcoala Popeşti din satul Goleşti au avut loc mai multe acţiuni interesante. În primul rând, s-a derulat reuniunea de primăvară „Tradiţii, valori şi perso­nalităţi culturale ale comunităţii”, pri­vind în special satul Gibeşti. Au fost prezentate prelegeri despre satul Gibeşti (fişă monografică a învăţăto­rului Gheorghe Stănescu), „Un mare înaintaş – diaconul şi profesorul” (fişă bibliografică a pr. Prof. dr. Ion Ga­vrilă), „Un erou de neuitat – ser­gen­tul ma­jor” (evocare a lui Ion An­ghelescu). În data de 25 martie, în acelaşi loc s-a derulat Adunarea generală extra­or­dinară a filialei Goleşti a Societăţii culturale „Anton Pann”.