Emoții pentru asistenții medicali și moașe


De astăzi, s-a dat startul înscrierii pentru examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2016. Înscrierile se fac la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala județeană.
Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală, farmacie, Igienă și sănătate publică, Igienist de cabinet stomatologic, Stomatologie, Laborator, medico-social, Nutriție și dietetică, Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.
La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, cu următoarele documente: cererea de înscriere cu datele de contact, copia actului de identitate, copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar, școală postliceală sanitară, colegiu medical (candidatul prezintă actele de studiu în original), copia atestatului de echivalare, după caz, în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, va fi depusă copia diplomei obținută în străinătate, însoțită de traducerea legalizată în limba română și copia documentului de recunoaștere a calificării în România; adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: experiența profesională cumulată în minimum cinci ani la data susținerii examenului, condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situație: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlulului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenți medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum cinci ani anetriori datei de susținere a examenului în structura sanitară: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de ighienă și sănătate publică; copia actelor de schimbare a numelui, dacă este cazul; dovada plății sumei de participare la examen.
Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat. În condițiile în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză.
Pe data de 17 noiembrie, are loc examenul pentru asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali, iar pe 18 noiembrie, examen pentru asistenți medicali – alte specializări decât cele din ziua anterioară. Înscrierile se fac până pe 7 noiembrie, suma pentru participare fiind de 120 lei.
Tematica și bibliografia pot fi consultate la adresa: http:/www.oamr.ro//tematica – si-bibliografia-pentru-examenul-de=grad=principal-sesiunea-2016/
Datele ne-au fost furnizate de către Constantin Negrescu (foto), președinte OAMGMAMR, filiala Vâlcea.