Emoţii la definitivat! Profesorii s-au trezit cu un subiect greşit


Cadrele didactice care au sus­ţinut examenul de definitivat au tre­cut prin mari emoţii după ce li s-a dat un subiect ce nu era prevăzut în organigrama şcolară. Mai precis, la Limba şi literatura română, ca­dre­le didactice s-au trezit cu su­biectul bas­mul cult. Lucrurile s-au reme­diat însă imediat, Ministerul Edu­ca­ţiei modificând biletul, iar conform metodologiei, în cazul unei modi­ficări, se prelungeşte şi timpul des­ti­­nat examenului. Astfel, basmul cult a fost înlocuit cu redactarea unui eseu. 92 de cadre didactice s-au înscris la examenul de defi­ni­tivat, fiind vorba de educatori, învăţători şi institutori.