Emilian Frâncu se interesează de Şcoala Populară de Arte şi Meserii


Adresată: Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

Domnului ministru: Kelemen HUNOR

• Obiectul şi conţinutul adresei: posibila schimbare a denumirii „Şcoala populară de arte şi meserii” în „Şcoala populară de arte şi meşteşuguri”

Domnule ministru,

În momentul de faţă, „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”  este singura instituţie de cultură din România care cuprinde la un loc atât educaţia în toate domeniile artistice, cât şi cunoaşterea, menţinerea şi păstrarea tradiţiilor populare româneşti prin cursurile organizate în mediul rural în clase externe.

„Şcoala Populară de Arte şi Meserii” este, totodată, şi singura instituţie de învăţământ unde se poate învăţa după un program flexibil, pe tot parcursul vieţii şi nu există limită de vârstă pentru înscriere.

Şcolile profesionale sunt instituţii de învăţământ formal unde se învaţă o meserie şi unde există o limită de vârstă, în timp ce şcolile de artă sunt instituţii de stat profilate pe educaţia artistică precum şi pe meşte­şuguri (olărit, ţesut etc.), tocmai de aceea, consider că este foarte necesar să se schimbe titulatura actuală pentru:

a) a se sublinia caracterul formator şi cul­­tural al instituţiei publice de cultură şi artă;

b) pentru a se elimina confuzia cu eventualele “ŞCOLI PROFESIONALE” lucru care îi alungă pe mulţi elevi talentaţi de a se înscrie la şcolile populare de arte.

Cunoscându-vă spiritul renascentist de deschidere spre actul cultural, din perioada când am fost colegi la Comisia de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă de la Camera Deputaţilor în perioada 2004-2008, cred că înţelegeţi demersul meu de a reda acestor instituţii, pe nedrept neglijate, rolul im­por­tant pe care îl pot avea, sau desco­pe­rindu-şi formarea unor aptitudini artistice şi de păstrate a tradiţiilor acestor şcoli.

Prin Legea 292/2003 privind organi­za­rea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, titulatura Şcolii Populare de Artă ca instituţie de cultură devine „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”, titulatură care creează şi astăzi o confuzie între vechile Şcoli profesionale (denumite tot Şcoli de Arte şi Meserii) şi instituţia de cultură mai sus menţionată.

În Şcolile profesionale se învaţă o meserie, nu se pune accent pe artă; Şcolile de Artă sunt singurele instituţii de stat din ţară profilate pe educaţie artistică, dar şi meşteşuguri ca olărit, ţesut etc., în spiritul menţinerii obiceiurilor şi tradiţiilor populare.

Vă rog domnule ministru să îmi expu­neţi punctul dumneavoastră de vedere re­feritor la oportunitatea schimbării denumirii „Şcolii Populare de Arte şi Meserii” în „Şcoa­la Populară de Arte şi Meşteşuguri”, sau, şi mai simplu, în „Şcoala Populară de Arte”.

Cu deosebită consideraţie,

Senator,

Emilian FRÂNCU