Elevii Liceului „Antim Ivireanu”, implicaţi în campania „Săptămâna fructelor şi a legumelor donate”


În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, elevii voluntari de la Liceul „Antim Ivireanu”  s-au implicat în campania „Săptămâna fructelor şi a legumelor donate”, desfăşu­rată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC).

Campania a presupus strângerea de legume şi fructe şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale şi a avut drept scop sensibilizarea elevilor şi profesorilor cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.

La această acţiune, organizată în ca­drul Liceului „Antim Ivireanu”, au parti­ci­pat elevi din toate clasele, inclusiv cei din învă­ţă­mântul primar, fiind sprijiniţi de con­du­ce­rea şcolii, de cadre didactice şi de părinţi.

Coordonatorul proiectului a fost psihologul şcolar Simona Gîrban, iar din echipa de implementare au mai făcut parte: prof. Predescu Antonela, Mădălina Protea­sa, Elena Vlad,  Papuzu Cornelia, Neacşu Ramona, Adam Daniel, Sima Iuliana.

Astfel, legumele şi fructele colectate la Liceul „Antim Ivireanu” au fost dăruite copiilor din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, dar şi unor familii cu o situaţie materială precară.

„Voluntariatul ne învaţă să ne asumăm responsabilităţi, prespune muncă în echi­pă, respect, seriozitate, organizare, impli­care sufletească şi ceea ce consider cel mai important – pasiune. Tocmai de aceea ne străduim să le insuflăm elevilor noştri dorinţa de a se implica în cât mai multe activităţi de acest tip. În plus, fiecare elev va primi din partea şcolii un certificat de voluntar”, a precizat consilierul educativ Predescu Antonela.

„O educaţie formală de calitate, com­ple­tată de programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, programe de voluntariat si cetăţenie activă, precum şi de proiecte de educaţie non-formală sunt paşi importanţi către dezvoltarea durabilă a elevilor noştri. Dezvoltarea activităţii de voluntariat reali­zată de elevi permite acestora să devină cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane.

Elevii noştri sunt încurajaţi, ca volun­tari, să se implice în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora”, ne-a declarat  dir. Marin-Badea Laurenţiu.