Elena Ciulpan, noul președinte al Consiliului Județean al Elevilor


Colegiul Județean al Elevilor Vâl­cea are o nouă structură de condu­cere. A fost organizată, la sediul Cole­giului Tehnic Energetic, Adunarea Ge­ne­rală a Consiliilor Elevilor din județ, luând parte peste 100 de reprezentanți ai elevilor. Fostul președinte al elevilor, Ioana Evelina Miu, a prezentat raportul de activitate pe anul 2010 – 2011 și a premiat fosta generație a Consiliului Ju­dețean al Elevilor. Prin vot demo­cratic, s-au ales structurile școlare din județ și noii reprezentanți ai elevilor la nivel de județ. În urma alegerilor, Ele­na Ciulpan, președinte la Consiliul Ele­vilor din Grupul Școlar „Henri Coandă” a fost ales ca președinte al CJE, Laura Necșuliu, Alexandra Bitica și Alexan­dru Rădoi, fiind numiți vicepreședinți, iar Alexandra Badaraca – secretar – departament „Relații interne” și Ionuț Vlad Lungu – secretar departament – „Relații externe”. Directori de departa­mente sunt: Victoria Popov – Depart­a­mentul pentru Mobilitate, Formare, In­formare și Consiliere, Maria Ruxandra Gabriela Ionescu – Departamentul Avocatul Elevului, Maria Gherghina – Cultura, educație și programe școlare, Petruț Dejescu – Sport și Programe pentru tineret și Sebastian Păunescu – Concursuri școlare și extrașcolare. La eveniment au luat parte: inspector școlar general Gabriela Ene, inspector educativ Ștefan Mărgăritescu, Ion Florescu – director Colegiul Energetic, fostul președinte CJE, Ionuț Rusu și Carmen Florescu – reprezentant DJST.