E nevoie de secretar la Racovița


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Racoviţa. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ştiinţe ale comunicării sau ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iunie 2017, ora 10.00 – proba scrisă (data și ora interviului vor fi comunicate ulterior).