DRUMUL SPRE MORMÂNTUL lui Matei Basarab, pe agenda Consiliului Județean Vâlcea


• Drumul Județean 646 are o lungime de 40 kilometri despre care autoritățile recunosc că se prezintă în „stare rea”
Aleșii Vâlcii se întorc la muncă miercuri, 8 februarie 2023, pentru o ședință extraordinară al cărui cap de afiș este megainvestiția generic intitulată „Drumul mănăstirilor”.
Iată ordinea de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 ianuarie 2023;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 6 din 27 ianuarie 2023;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2023;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijinirea UAT Județul Vâlcea în elaborarea documentației tehnico – economice faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții Modernizare 646 Băbeni (DN 64) Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani – Costești – Mănăstirea Bistrița – Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.