Dintre sute de reviste: Cu PERISCOPUL printre secrete


periscopÎşi croieşte un tot mai sigur culoar pe piaţa informaţiei o revistă pe cât de insolită, pe atât de interesantă, impre­sio­nantă, incitantă, şocantă, acro­şan­tă. Se numeşte PERISCOP – şi este editată de către Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii Externe. Cu apariţie trimestrială, într-o ţinută gra­fică de excepţie, revista nu este un simplu „roman de spionaj”, ci o publi­caţie complexă, cu subiecte diver­si­ficate, din care nu lipsesc principalele zone ale existenţei noastre – socială, economică, politică şi culturală – tra­tate, desigur, într-o manieră… speci­fică. Nu întâmplător, PERISCOP şi-a „ataşat” un consiliu ştiinţific alcătuit din specialişti de primă forţă, universitari, între care acad. Dinu C. Giurescu şi prof. univ. dr. Ilie Bădescu. Alături de o redacţie formată din adevăraţi colonei şi generali, profesionişti de mâna-ntâi, cu fapte demne de citat pe „ordinul de zi” al ţării.

Un posibil moto al revistei ar putea fi un citat din George Washington, pe care aceasta chiar îl aşează în fruntea editorialului privind împlinirea a 20 de ani (în 2010) de la înfiinţarea Servi­ciu­lui de Informaţii Externe: „Nevoia de a obţine informaţii este evidentă şi nu mai trebuie argumentată. Tot ceea ce mai doresc să adaug este că trebuie să ţineţi totul cât de secret este posibil. Succesul depinde în cele mai multe cazuri de păstrarea secretului, şi cei care ignoră asta sunt înfrânţi, indife­rent de cât de bine au planificat lucru­rile şi de cât de favorabile erau pre­mi­sele”.

Dar, desecretizate, marile taine de­vin subiect de cunoaştere publică. Ceea ce se întâmplă şi cu multe din temele articolelor, măr­tu­riilor, interviu­rilor din revistă. De la „Afacerea Dreyfus” până la „Cazul Pacepa”, nimic nu scapă lupei gazetăreşti. Eve­nimente ce-au influenţat soarta lumii, alături de episoade din via­ţa şi mani­festările intime ale unor conducători şi ale soţiilor lor; dar mai ales alături de întregul „arsenal” al acestei lupte pe nevăzutul front al informaţiei – fac din revistă un roman palpitant, cu în­tâm­plări reale, scris alert şi convingător, care se citeşte pe nerăsuflate.