Detalii privind Măsura 123


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) aduce clarificări asupra unuia dintre criteriile de selecţie ale proiectelor care sunt depuse în cadrul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013. Astfel, menţionăm că membrii Organizaţiilor Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) care depun proiecte de investiţii în cadrul Măsurii 123, nu pot primi 17 puncte pentru îndeplinirea criteriului de selecţie numărul 5 în cadrul acestei sesiuni de cereri de proiecte, ci doar în cadrul sesiunilor următoare. În cadrul acestui criteriu este specificat faptul că beneficiari eligibili sunt cei care alcătuiesc „forme asociative constituite cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare” sau „membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu o vechime de minimum 6 luni în cadrul OIPA”. De asemenea, solicitantul poate fi membru al unei asociaţii care este membru fondator al unei OIPA. Aşadar, conform criteriului de selecţie numărul 5 a cererilor de finanţare din cadrul Măsurii 123, solicitanţii eligibili trebuie să fie: – cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004; – societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005; – asociaţii familiale sau întreprinderi familiale, conform OUG nr.44/200; – grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare; – membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) – solicitantul eligibil trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ că investiţia deserveşte membrii formei asociative, exclusiv OIPA.