Deputatul Vlădoiu vrea să ajute comunele din zona Horezu: 100 de amendamente la bugetul pentru 2013


vladoiu_aurel1Înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2013, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a discutat cu majoritatea primarilor din Colegiul Horezu pentru a stabili, în comun, amendamentele ce trebuie făcute. Mai toate amenda­mentele depuse de parlamentarul Uniunii Social Liberale se referă la lucrări de infrastructură, care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea localităţilor din zona Horezu. „Am depus aproximativ 100 de amendamente, toate privind obiective de interes local. Pentru alimentări cu apă, am depus amendamente pentru extinderea reţelelor din Stoeneşti – în Dobriceni şi alte sate, Costeşti – satul Bistriţa, Stroeşti – în satele Dianu şi Obroceşti. De asemenea, am insistat pentru realizarea alimentării cu apă din comuna Frânceşti, lucrare începută în 1995, dar şi pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor din Horezu, Măldăreşti şi Cernişoara. Am depus amendamente şi pentru finalizarea bazelor sportive, dar şi pentru reabili­tarea sediilor de primărie din Tomşani, Măldăreşti şi Costeşti”, declară depu­tatul Vlădoiu. Amendamentele parla­men­tarului USL privesc şi finalizarea mai multor drumuri – prin Hotărârea de Guvern 577 – din comunele Tomşani, Bărbăteşti, Costeşti, Slătioara, Cernişoara şi Stroeşti. „Reabilitarea căminelor culturale din Foleştii de Jos – Tomşani, Buneşti, Bodeşti – Bărbăteşti, Rugetu – Slătioara şi Recea – Vaideeni este absolut necesară, aşa că am depus amendamente pentru finanţarea acestor lucrări. În privinţa lăcaşurilor de cult, am insistat pentru parohia de la Măldăreştii de Jos, începută de trei ani şi nefinalizată, pentru două biserici din Bărbăteşti şi pentru o biserică în Vaideeni”, a conchis Vlădoiu.