Deputatul Vlădoiu, săptămână de săptămână în zona Horezu


vladoiu_aurel3La sfârşitul săptămânii trecute, parla­men­tarul social – democrat Aurel Vlădoiu şi-a respectat obiceiul şi a vizitat mai multe localităţi din zona Horezu, pe care o repre­zintă în Camera Deputaţilor. Politicianul PSD s-a întâlnit cu primarii din Frânceşti, Păuşeşti – Otăsău, Slătioara şi Costeşti, dar şi cu locuitorii care şi-au dat votul pentru ca Aurel Vlădoiu să-i reprezinte în Parlamentul României.

La Frânceşti trebuie asfaltat drumul spre Mănăstirea Surupatele

În comuna Frânceşti, deputatul PSD s-a întâlnit cu primarul Proculescu şi cu vicepri­marul Tăcutu, cu care a discutat pe mar­gi­nea lucrărilor edilitare care se efectuează în această perioadă. „Alimentarea cu apă în satele Surupatele şi Dezrobiţi, pe o lungime de 1,6 km, este – în mare parte – finalizată. În ceea ce  priveşte drumurile comunale, tre­buie realizată amenajarea rigolelor şi asfal­tarea de către firma Strabag în satele Dezrobiţi şi Coşani 2. În plus, locuitorii mi-au cerut sprijin pentru asfaltarea pe câteva sute de metri a drumului care duce la Mănăstirea Surupatele”, declară deputatul Vlădoiu. Problema care-i frământă cel mai tare pe localnici priveşte alocarea de fonduri pentru realizarea podului din punctul Mănăileşti – Genuneni peste râul Bistriţa. „Voi avea o discuţie şi cu preşedintele Con­si­liului Judeţean, Ion Cîlea, pentru rezol­va­rea acestei probleme. Altfel, sute de familii din Genuneni sunt în pericol să rămână izolate! O altă problemă nerezolvată, pentru care trebuie să căutăm soluţii, priveşte te­renul de sport de la Surupate, care a fost câştigat de proprietari în instanţă şi trebuie să negociem pentru răscumpărare. Nu putem lăsa comunitatea fără teren de sport şi, în plus, acolo are loc tradiţionalul târg anu­al de Izvorul Tămăduirii”, a mai spus Aurel Vlădoiu.

Se lucrează la rigolele şi podeţele de pe DJ 646B

Deputatul social – democrat şi-a conti­nuat deplasarea în comuna Păuşeşti – Otă­său, unde s-a întâlnit cu primarul Gheorghe Pârvulescu. „Cetăţenii mi-au cerut să discut cu reprezentanţii Regiei Autonome Jude­ţe­ne de Drumuri şi Poduri pentru finalizarea rigo­lelor şi podeţelor de pe Drumul Jude­ţean 646B care face legătura între Băbeni şi Pietrari. Lucrarea trebuie urgentată, pentru că oamenii nu-şi pot face aprovizionarea cu lemne pentru iarnă. În plus, primarul Pâr­vulescu mi-a cerut sprijin pentru proiectul ce vizează drumurile agricole pe Măsura 1.2.5”, afirmă parlamentarul PSD. Mai tre­bu­ie spus că Aurel Vlădoiu va participa, du­minica viitoare, în data de 20 noiembrie, la a treia ediţie a sărbătorii pensionarilor din Păuşeşti.

Decembrie, luna inaugurărilor la Slătioara

Prim – vicepreşedintele PSD Vâlcea a mers apoi la Slătioara, unde a avut o întâl­nire cu activul de partid condus de primarul Sorin Romcescu. „Din punct de vedere po­li­tic, lucrurile stau bine la Slătioara, deoa­rece primarul Romcescu va avea sprijinul total al PSD, PNL şi PC pentru alegerile locale de anul viitor. De asemenea, am discutat des­pre stabilirea, în ordine alfabetică, a listei de consilieri locali, care trebuie să se apuce de muncă. Doar cei care vor avea rezultate bune anul viitor vor fi propulsaţi pe lista pentru alegerile locale”, declară deputatul Vlădoiu. În ce priveşte lucrările edilitare, aces­tea s-au derulat prin Programul Na­ţional de Dezvoltare a Infrastructurii. „Toate lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar valoarea totală a proiectului a fost de peste 2,5 milioane euro. S-a realizat canalizarea pe 20,4 kilometri, extinderea alimentării cu apă până la lungimea totală de 28 km, un centru medico – social, dar şi reabilitarea dru­murile comunale pe 6,8 kilometri. Cu fon­duri de la Banca Mondială a fost mo­der­nizată şcoala şi urmează dotarea acesteia cu mobilier, pentru ca elevii să-şi desfăşoa­re orele de curs în condiţii civilizate. Pentru baza sportivă, prin efortul constructorului – Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri, s-a făcut însămânţarea gazonului pen­tru începerea activităţilor sportive în pri­măvara anului viitor. Voi repeta intervenţiile la Guvern şi voi propune amendament la bugetul de stat pentru anul viitor finanţarea totală a lucrărilor la această bază sportivă”, afirmă deputatul Vlădoiu.

Alimentarea cu apă din Costeşti trebuie extinsă

O şedinţă asemănătoare celei de la Slătioara s-a derulat la Costeşti, unde depu­tatul Vlădoiu a discutat cu membri PSD din localitate despre pregătirea alegerilor din 2012. „În ce priveşte lucrările de moder­ni­zare a comunei, s-a realizat reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe-o lungime 9 km, canalizarea – inclusiv staţie de epurare – pe-o lungime de 20 km, precum şi asfal­tarea drumurilor comunale pe 9,7 kilometri. Locuitorii din Costeşti au ridicat problema extinderii alimentării cu apă în satul Bistriţa, lucrarea fiind finanţată foarte greu prin HG 577. Pentru reabilitarea Căminului cultural de la Bistriţa m-am angajat să găsesc so­lu­ţii, prin amendament la bugetul de stat pen­tru anul viitor, pentru finanţare. Mai trebuie realizată reabilitarea drumului spre Bărbă­teşti, pe-o lungime de 10 kilometri, precum şi construirea unei grădiniţe”, a conchis Aurel Vlădoiu.