Deputatul Aurel Vlădoiu lucrează în folosul comunităţilor locale


Primarii PSD se zbat pentru oameni!

Deputatul Aurel Vlădoiu s-a depla­sat, zilele trecute, în mai multe loca­li­tăţi componente ale Colegiului Ho­re­zu, având întâlniri şi discuţii atât cu pri­marii şi preşedinţii organizaţiilor locale ale Partidului Social Democrat, cât şi cu cetăţeni care i-au ridicat probleme de interes pentru comunităţile din care fac parte. „Toţi cei cu care m-am întâl­nit – chiar şi femeile din oraşul Horezu – mi-au transmis că situaţia econo­mică şi socială a devenit insuportabilă şi tre­bu­ie ca noi – ca principal partid de Opo­ziţie – să facem toate eforturile pen­tru a scăpa ţara de catastrofala gu­vernare Băsescu-Boc-Udrea”, ne-a de­­­clarat parlamentarul social-demo­crat.
La Horezu, împreună cu membri Biroului orăşenesc de partid, Aurel Vlădoiu a împărţit flori femeilor din oraş. Apoi, s-au purtat discuţii cu co­legii de la Horezu privind organizaţia şi direcţiile concrete de acţiune pentru perioada următoare. „Trebuie să sta­bilim exact care este forţa activă a PSD în oraşul Horezu şi să ne impli­căm în creşterea calitativă şi cantita­ti­vă a membrilor de partid. De ase­me­nea, trebuie să ne orientăm pentru cei mai reprezentativi oameni care să reprezinte PSD în Consiliul Local Ho­re­zu. Este importantă, în acest sens, aco­perirea tuturor satelor şi-a cate­goriilor sociale”, a mai spus deputatul Colegiului Horezu.

Trebuie asigurată finanţarea pentru lucrările de infrastructură

În comuna Slătioara, deputatul Vlă­doiu a avut o întâlnire de lucru cu primarul Sorin Romcescu, dar şi cu edilul Viorel Radi de la Buneşti şi Velcu Istocescu de la Stroeşti. Au fost analizate obiectivele cu care cei trei edili au câştigat alegerile din anul 2008 şi stadiul realizării acestora, pre­cum şi proiectele pe care cei trei primari trebuie să le demareze sau obiectivele ce se află în derulare. „În privinţa lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, construirea de poduri şi podeţe şi amenajare baze sportive prin Ordonanţa de Guvern 7 l-am in­ter­pelat chiar pe premierului Emil Boc, de la care aştept un răspuns în cursul acestei săptămâni. Dacă nu voi primi acest răspuns, mă voi deplasa perso­nal la Guvern, unde voi face demer­suri pentru asigurarea finanţărilor la secretarul general al Guvernului sau la consilierul personal Păcurariu al pre­mierului Boc. Vă dau doar câteva exemple de comune care au nevoie ur­gentă de bani: Vaideeni – 32 mi­liarde de lei vechi pentru alimentarea cu apă, Stoeneşti – 22 miliarde de lei vechi pentru alimentarea cu apă. Pen­tru celelalte localităţi, sunt nece­sare câte 5-6 miliarde de lei pentru fina­lizarea lucrărilor la bazele sportive”, mai afirmă Aurel Vlădoiu.

Primarul Radi asigură independenţa energetică la Buneşti!

Pentru Buneşti este necesară, ca şi în alte localităţi din zona Horezu, asigurarea finanţării pentru continua­rea lucrărilor la baza sportivă. De ase­menea, trebuie găsite fonduri pentru asfaltarea Drumului Judeţean  650, care leagă comuna de oraşul Ocnele Mari. „Trebuie accentuat faptul că pri­marul Viorel Radi se zbate pentru in­tro­ducerea gazului metan, prin racor­dare la reţeaua de la hotarul cu Mi­hăeştiul. Foarte important este faptul că edilul nostru va depune la Minis­te­rul Mediului un proiect pentru asigu­ra­rea independenţei energetice a comu­nei. Astfel, vor fi amplasate mai multe panouri fotovoltaice cu energie re­generabilă, care vor asigura consumul de energie electrică al comunei”, a declarat deputatul Vlădoiu.

Alimentarea cu apă va ajunge în toate satele din Stroeşti

Deputatul Aurel Vlădoiu şi prima­rul Velcu Istocescu s-au pus de acord asupra urgenţelor care trebuie rezol­vate în comuna Stroeşti. Astfel, trebuie continuată alimentarea cu apă în satele Stroeşti, Obroceşti, Dianu şi tre­buie făcute eforturi – prin demersuri la ministerele de la Bucureşti – pentru găsirea finanţării pentru reabilitarea Dru­mului Judeţean 676. Pentru acest drum calamitat s-a iniţiat de către Con­siliul Judeţean o Hotărâre de Guvern, iar demersurile trebuie să continue.

600 de oameni la spectacolul de la Slătioara

După întâlnirea de lucru, cei trei pri­mari şi parlamentarul PSD au parti­cipat la un frumos spectacol organizat – cu prilejul venirii primăverii şi-al zilei de 8 martie – de către gazdă, edilul So­rin Romcescu. „Am fost foarte bu­cu­­ros când am văzut sala Casei de cul­tură arhiplină… Au fost peste 600 de oameni la spectacolul organizat cu prilejul Zilei Femeii, iar pentru acest lucru merită felicitări primarul Romces­cu. Este unul dintre edilii apropiaţi de oameni, un primar care se identifică cu localitatea pe care-o conduce”, declară deputatul Aurel Vlădoiu.

Manifestări tradiţionale la Tomşani

În comuna Tomşani, deputatul Vlă­doiu a participat – alături de Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Jude­ţean – la sărbătoarea tradiţională a fo­curilor aprinse, care sugerează puri­ficarea după anotimpul rece şi bucuria venirii primăverii. Consilierul local Neamţu din satul Bogdăneşti a fost felicitat pentru organizarea acţiunii, iar apoi s-a derulat manifestarea prilejuită de Ziua Femeii la Căminul cultural din Foleştii de Sus, organizată ca la carte de primarul Dumitru Pearcu.
Biroul de presă