Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale (2)


Atenţie! Contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator pot depune formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” numai on-line, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Persoanele fizice care sunt titulare ale unui certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare şi l-au înregistrat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pot depune on-line formularul D200 în nume propriu, fără alte demersuri. Pentru a putea depune formularul D200 şi pentru alte persoane fizice trebuie să se înregistreze ca împuternicit fiscal.

Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru completarea formularelor menţionate, contribuabilii vor accesa programele informatice existente pe websiteul ANAF, categoria Declaraţii electronice, subcategoria Descărcare declaraţii.

Pentru completarea formularului 318, se va accesa portalul ANAF, categoria Declaraţii electronice,subcategoria Rambursare TVA din UE.

Formularele 100, 112, 200, 230, 300, 318, 390, 394, 710, 208, Situaţiile financiare şi Raportările contabile la 30 iunie se depun on-line, pe portalul e-guvernare, la adresa www.e-guvernare.ro.

După depunere, contribuabilii au obligaţia să consulte recipisa privind starea declaraţiilor, recipisă care poate fi consultată de la adresa http://www.anaf.ro//StareD112/.

Formularele 101, 120, 130 şi 301 se depun on-line, pe portalul ANAF, categoria Declaraţii electronice/Transmitere declaraţii. Pentru a vizualiza starea declaraţiilor se va consulta categoriaDeclaraţii electronice/Vizualizare stare declaraţii.

Reamintim că termenul de valabilitate al certificatului digital pentru semnătură electronică este 1 an de zile. După expirarea acestuia, contribuabilii trebuie să-l reînnoiască pentru semnarea şi transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale.

*

Baza legală: Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242/2008, cu modificările şi completările ulterioare.