Declaraţia 104 pentru trimestrul II 2012


finante_sediuÎn articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor organizaţi sub forma asocierilor fără personalitate juridică principalele obligaţii în legătură cu distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor.

Obligaţie

Obligaţia se îndeplineşte utilizând formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv.

Declaraţia se completează de:

– asocierile cu sau fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România;

– asocierile fără personalitate juridică constituite între persoa­nele fizice rezidente şi persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.

Termen, depunere

Declaraţia se depune trimestrial, până la 25 iulie de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii (asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat), persoană juridică străină sau persoană fizică.

Formularul 104 se depune la unitatea în a cărei evidenţă fiscală este înregistrată asocierea, în format electronic, pe suport magnetic.

Important! În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:

– ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Programe utile/ Declaraţii fiscale;

– DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile/ Programe utile/ Declaraţii fiscale, din prima pagină, lateral stânga.

Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat în două exemplare, semnat şi ştampilat, conform legii.

Corectarea declaraţiei

Corectarea declaraţiei se face prin depunerea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

*

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxe­lor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.