De ce se întârzie decontarea abonamentelor de transport către elevi?


radulescu_costi2• întrebare adresată ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, de către deputatul PSD Constantin Rădulescu
 

Domnule Ministru,

Ştiţi şi dumneavoastră, la fel de bine ca şi mine, poate chiar mai bine, că Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, a prevăzut măsuri de susţinere financiară  a elevilor, inclusiv cele pentru asigurarea cheltuielilor de transport.

Astfel, la art. 12 alin. (8) din legea sus-amintită, se prevede că (citez): „Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăţa într-o unitate de învăţământ, vor fi sprijiniţi prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate de învă­ţământ sau vor primi cazare şi masă gratuite în internatele şcolare, cu excepţia celor înscrişi în învăţământul postliceal” (încheiat citatul), iar la art. 84 alin. (3) se precizează că (citez): „Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 de km sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii, dus-întors, pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.” (încheiat citatul”.

Suplimentar, art. 85 alin (2) prevede că (citez): „Statul subvenţionează toate costurile afe­rente frecventării liceului pentru elevii pro­venind din mediul rural sau din grupuri socioeco­nomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesio­nale.” (încheiat citatul).
 

Domnule Ministru,

În judeţul Vâlcea, ca de altfel şi în alte judeţe, avem elevi care nu au în localităţile lor de domiciliu şcoli ale căror cursuri să le poată frecventa, astfel că părinţii lor au fost nevoiţi să-i înscrie la şcoli din alte localităţi şi să suporte cheltuielile ocazionate de deplasarea zilnică sau periodică a elevilor, din localitatea de domiciliu în localitatea unde se află şcoala, în condiţiile în care părinţii elevilor respectivi, în general, dar ai celor din judeţul Vâlcea în special, având în vedere că judeţul nostru este unul dintre cele mai sărace din ţară, au venituri foarte-foarte mici, care de-abia le ajung pentru traiul zilnic.

Prin urmare, vă rog, domnule ministru, să aveţi în vedere că prin nedecontarea la timp a abonamentelor şcolare de transport ale elevilor aflaţi în situaţia prezentată mai sus, s-ar putea ca abandonul şcolar, la nivelul judeţului Vâl­cea, să crească semnificativ, cu toate conse­cinţele negative de rigoare (tineri fără şcoală, familii tot mai împovărate de greutăţi, părinţi disperaţi că odraslele lor nu pot să urmeze cursurile unei şcoli din învăţământul gimnazial ori liceal care să le asigure posibilitatea calificării sau continuării studiilor la un nivel superior, o viitoare „armată” de adulţi necalificaţi, vulnerabilă din toate punctele de vedere, dar mai ales economic şi cultural etc.).

Mă interesează ce soluţii de rezolvare urgentă aveţi în vedere şi în cât timp credeţi că se va rezolva această problemă care devine, pe zi ce trece, tot mai acută, la nivelul întregii ţări, antrenând mase tot mai mari de elevi şi părinţi nemulţumiţi de întârzierea decontării abonamentelor de transport.

Solicit răspuns scris.