Date statistice pe luna mai, Vâlcea are 7.206 șomeri înregistrați oficial


La sfârşitul lunii mai, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,35%. Totalul şomerilor înregistraţi ,la sfârşitul lunii mai 2017, a fost de 7206 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3390 erau femei iar 2354 persoane au fost indemnizate şi alte 4852 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şome­rilor înregistraţi la finele lunii mai 2017 se prezintă astfel: 2638 per­soane provin din mediul urban şi 4568 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şoma­jului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2645 persoane.
În funcţie de nivelul de ins­truire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoa­nele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimna­zial şi profesional (68,30%); per­soanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 26,78% din totalul şomerilor în­re­gistraţi; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4,91% din numărul total de şo­meri înregistraţi.
În luna mai 2017, s-au înca­d­rat 623 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea.