CUM S-AU GÂNDIT SPECIALIȘTII din Guvern să „valorizeze cariera didactică”?


Reprezentanții Guvernului României au anunțat că, în ședința desfășurată joi, 8 iunie 2023, Executivul a adoptat o Declarație privind „politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul național de învățământ și stabilirea unor principii generale în vederea îmbunătățirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul național de învățământ și valorizarea carierei didactice”.
Guvernul a anunță că a adoptat această Declarație de politică publică pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației în viitoarea grilă de salarizare.

Ce prevede Declarația adoptată?

În Declarația de politică publică sunt avute în vedere următoarele aspecte:
1.Prioritizarea dialogului între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ cu privire la grila de salarizare din familia ocupațională subsecventă, ce va fi cuprinsă în viitoare Lege a salarizării. Noua lege va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/ asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public. Creșterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranșă de la 1 ianuarie 2024, fiind de 40% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării.
2.Stabilirea unei prevederi în contractul colectiv de muncă la nivel de sector „învățământ preuniversitar”, prin care pe perioada concediului de odihnă, precum și pentru zilele de concediu plătit, personalul din învățământ va avea dreptul la o indemnizație de concediu calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază și a sporurilor/indemnizațiilor de care beneficiază, potrivit legii, corespunzător fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediu de odihnă.