„Creşterea economică încetineşte”


nastase_adrian1• afirmă preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase

„Creşterea economică în Româ­nia, dar şi în restul Uniunii Europene, încetineşte rapid, conform ultimelor date publicate de institutele de sta­tis­tică”, a afirmat preşedintele Con­si­liu­lui Naţional (CN) al PSD, Adrian Năs­tase, într-o postare pe blogul per­so­nal. Fostul premier a explicat că în Ro­mânia datele „semnal” de PIB pe tri­mestrul 2 indică o reducere a dina­micii PIB, ceea ce arată, din punctul său de vedere, că Guvernul Boc cu­lege ce a semănat. „Austeritatea bugetară în sine nu înseamnă nimic şi nu duce nicăieri, iar neaplicarea al­tor măsuri (generată de o lipsă a unei viziuni şi de neînţelegerea feno­me­nu­lui economic) care să stimuleze in­ves­tiţiile productive (publice şi pri­vate) şi angajarea forţei de muncă de către sectorul privat vor face auste­ri­tatea bugetară inutilă, prin reducerea mai mare a veniturilor bugetare vii­toa­­re, în comparaţie cu ajustarea asu­mată a deficitului, creându-se un cerc vicios (spirală descendentă) – exem­plu Grecia, eşecul primului acord cu FMI datorându-se exact aces­tui fenomen – ajustările bugetare au fost supracompensate de efectul lor contracţionist în economie şi re­flec­tat de veniturile bugetare mai mici”, a afirmat Năstase.

În opinia liderului CN al PSD, re­du­­cerea dinamicii activităţii econ­o­mi­ce anticipează mai multe fenomene periculoase, precum reducerea ce­re­rii externe – aceasta fiind unul din sin­gu­rele „motoare” ale dinamicii econo­mi­ce pozitive de până acum – dar şi o per­cepţie mai puţin favorabilă a pie­ţelor faţă de România (mai puţine opor­tunităţi de a obţine profit în lipsa ce­rerii pieţei interne). „Dinamica PIB în UE rămâne timidă, după o creştere de 0,8% a PIB în Zona Euro în tri­mes­trul 1 (trimestrul 1 2011 pe tri­mes­trul 2010) datele naţionale afe­ren­te trimestrul 2 (faţă de trimestrul 1 2011) par să indice o reducere a creşterii la doar aproximativ 0,3%, iar cea mai importantă economie din UE – Germania, aproape a stagnat în tri­mestrul 2 2011 (faţă de trimestrul 1 2011) – cu o creştere de doar 0,1% a PIB. Indiferent de metodologia de cal­cul, datele statistice arată că re­ve­ni­rea economică din principalele ţări partenere ale României este foarte fragilă, fiind posibilă chiar o revenire la dinamici negative de PIB în viitorul apropiat”, a mai spus Năstase.

Fostul premier consideră că evoluţiile vin să confirme că traiec­toria viitoare în privinţa creşterii economice a României nu este de natură „să dea optimism, deoarece politicile economice de ajustare cu orice preţ şi fără sens ale Guvernului Băsescu-Boc nu sunt însoţite de stimuli adecvaţi pentru sporirea PIB”.