Coplata, în dezbatere publică


• 4 lei merg la medicul de familie, 5 la specialist
 

În prezent, se află în dezbatere publică Hotărârea de Guvern nr. 1389/2010 cu modificările şi completările ulterioare privind introducerea coplăţii. Precizăm faptul că, mai întâi de toate, dispun de coplată unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu CAS Vâlcea. Coplata va fi încasată pentru servicii medicale acordate în: cabinete medicale de asistenţă primară (cabinetele medicilor de familie), cabinete medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţi clinice (homeopatie, fitoterapie, planificare familială, acupunctură), cabinete medicale de recuperare fizică şi balneologie, inclusiv baze de tratament, laboratoare de investigaţii, secţii/compartimente cu paturi, inclusiv structuri de spitalizare de zi din unităţile sanitare cu paturi autorizate de Ministerul Sănătăţii. Un pacient va scoate din buzunar, pentru o consultaţie la medicul de familie, 4 lei, iar un control la medicul specialist costă 5 lei. În cazul laboratoarelor, dacă sunt efectuate 1 până la 5 analize în baza biletului de trimitere, nivelul coplăţii este de 5 lei. Dacă sunt efectuate 6 până la 10 analize, nivelul coplăţii este de 10 lei, iar dacă este nevoie de mai mult de zece analize, costul ajunge la 20 lei. În asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice – investigaţii de înaltă performanţă (RMN, CT, angiografii, scintigrafii), cu bilet de trimitere, nivelul coplăţii este: 150 lei – RMN nativ, 250 lei – RMN cu substanţă de contrast, CT nativ – 100 lei, CT cu substanţă de contrast – 150 lei, angiografie – 80 lei, scintigrafie – 100 lei. Pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif/serviciu medical sau prin tarif/caz rezolvat, nivelul coplăţii, în cazul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – categoria III competenţă – este de 40 lei. În cazul serviciilor medicale – caz rezolvat acordate în regim de spitalizare continuă, tot în cazul Spitalului Judeţean de categoria III, nivelul coplăţii este de 60 lei.