“Construire centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în comuna Ștefanești, județul Vâlcea


COMUNICAT DE PRESA
“PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reforma”
Ștefanesti, ianuarie 2024

Beneficiar: Comuna Stefanesti

Titlu apel de proiectare : PNRR/2023/C13/I1

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este construirea unui centru de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie in comuna Stefanesti care sa asigure  cresterea gradului de integrare si de acces la serviciile sociale si de insertie socio-profesionale a unor categarii defavorizate.

Obiectiv specific: Obiectivele specific proiectului sunt urmatoarele: construirea unui centru de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie in comuna Stefanesti in special persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in vederea reducerii cu minim 73 a copiilor care sunt supusi riscului de a fi abandonati, prin organizarea de activitati socio-educative. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.935.654,55 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabila din PNRR fără TVA – 1.631.197,15 lei;

– valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR – 289.102,40 lei;

– valoarea neeligibila, inclusiv TVA – 15.355,00 lei

Data de început a proiectului este 01.07.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, perioada de implementare a acestuia fiind de 18 luni.

Codul proiectului: 1446146588

Date de contact:  Primar, Uta Sergiu Adrian

COMUNA STEFANESTI cu sediul în comuna Stefanesti, str. Principala, nr.52, judetul Valcea, tel: 0769286688, e-mail: stefanesti@vl.e-adm.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

 

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei!”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                                                         https://www.facebook.com/PNRROficial/