Consilierii locali din Horezu, convocați în ședință ordinară


Joi, pe 31 octombrie, Consiliul Local al orașului Horezu se va întruni în ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Aleșii locuitorilor urbei de sub Buila vor avea de dezbătut opt puncte pe ordinea de zi, din care doar al doilea vizează dezbaterea și votarea unui proiect de hotărâre. Concret, la acest punct doi de pe ordinea de zi, consilierii horezeni vor trebui să decidă cu privire la acordarea dreptului de folosință asupra bunurilor proprietate publică prin punerea la dispoziția proiectului regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea a terenurilor pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
La punctele trei – șapte de pe ordinea de zi, consilierilor le vor fi prezentate cinci solicitări venite din partea unor societăți comerciale și a unor persoane fizice care vizează: concesionarea lotului nr. 14 din Parcul industrial Horezu (punctul 3); concesionarea podului IRE și a terenului aferent (punctul 4); concesionarea unei suprafețe de 1.000 mp. la intrarea în satul Romanii de Jos (punctul 5); aprobarea unei construcții peste râul Urșani (punctul 6); prezentarea cererii unor persoane fizice cu privire la o suprafață de teren de 812,58 mp. situată în punctul „În Parc / Zăvoi”.
În ceea ce privește ultimul punct, cel cu numărul opt, acesta vizează „prezentarea demisiei doamnei Arsenescu Cristina Maria din funcția de contabil a SC Horezu Prim SRL”, după cum reiese din convocatorul de ședință ce ne-a fost la dispoziție de către reprezentanții Primăriei Horezu.