Conferinţă de încheiere a proiectului „Împreună, pentru o societate mai bună”


Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale Sud-Vest Oltenia, împreună cu Partida Romilor Pro-Europa, a organizat, în 17 august a.c., conferinţa de încheiere a Proiectului “Împreună, pentru o societate mai bună”, cofi­nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Secto­rial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. La întâlnire au parti­cipat reprezentanţi ai instituţiilor locale, beneficiari ai cursurilor de formare profesională, din localităţile Frânceşti şi Vaideeni. Proiectul, implementat de Agenţia Naţională pentru Romi, în parteneriat cu Organizaţia Naţională a Persoa­nelor cu Handicap din România, Fondazione Giacomo Brodolini şi SC Conform Italia, s-a desfăşurat la nivel naţional, pe o perioadă de doi ani şi jumătate, fiind destinat per­soanelor de etnie romă, persoa­nelor cu dizabilităţi, precum şi per­soanelor cu venit minim garantat. Bugetul proiectului a fost de apro­ximativ 5 milioane de euro, iar banii au fost folosiţi pentru activităţi de consiliere, calificare profesio­nală, precum şi pentru înfiinţarea a opt Centre Regionale de Resurse pentru Economia Socială.  În judeţul Vâlcea, beneficiari ai proiec­tului au fost două localităţi, astfel, 14 persoane  rome din Frânceşti şi 14 persoane rome din Vaideeni au urmat cursuri de calificare, în perioada decembrie 2010 – martie 2011. Aceste persoane au fost calificate în meseria de viticultor respectiv pomicultor. Tot în cadrul proiectului, au fost elaborate 80 de proiecte în domeniul economiei sociale, în vederea dezvoltării întreprinderilor sociale, scopul fiind crearea a cel puţin 600 de noi locuri de muncă în ateliere, minifabrici, miniferme de producţie. În total, la nivelul întregii ţări, au fost calificate pentru piaţa forţei de muncă peste 2.000 de persoane de etnie romă sau persoane cu dizabilităţi.