COMUNICAT DE PRESĂ – ,, Start: European Solidarity Corps (Start ESC)’’ – Proiect de voluntariat Cofinanțat de Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene