Comunicat de presă privind începerea proiectului „DOTAREA ACONS SRL”


ACONS SRL, identificată prin CUI 16733652, număr de ordine în Registrul Comerţului J38/819/2004, cu sediul în Str. Forestierilor nr. 12, Oras Băile Olăneşti, cod poștal 245300, jud. Valcea, România, anunţă începerea implementarii proiectului cu titlul „Dotarea ACONS SRL”, cod RUE 342, cod SMIS 161828, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de minimis.
Societatea implementeaza proiectul in baza Contractului de finantare nr. 360/POC/411/AM din 05.09.2023 incheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea pe piata a societatii ACONS SRL in domeniul spalarii si curatarii (uscate) articolelor textile, prin realizarea de investitii in activitatea proprie, cresterea competitivitatii si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • Baza materiala imbunatatita, prin dotari achizitionate; dotari receptionate si puse in functiune.

Servicii prestate:  consultanta, audit si reprezentare prin responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.

  • Productivitatea muncii crescuta cu cel putin 15% in anul 3 de sustenabilitate.
  • Materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public (comunicat de presa privind demararea proiectului, etichete autocolante, afis A3, placa permanenta, comunicat de presa privind finalizarea proiectului).).

Durata de implementare a proiectului: 05.09.2023 – 31.12.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 502.534,26 lei, valoarea totala eligibila este de 398.843,41 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Competitivitate este de 378.901,24 lei, echivalentă cu 95% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1.

Date contact:
ACONS SRL
Persoana de contact
Elena Rebenciuc, Administrator
Telefon: 0744832318
E-mail: rebenciucadela@yahoo.com