Comunicat de presă „Înființare sală fitness”


ADA SRL, in calitate de beneficiar, a implementat, incepand cu data de 24.02.2021, proiectul cu titlul “ Înființare sală fitness” cod SMIS 133307, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, la data de 24.02.2021, ADA SRL a incheiat contractul de finantare nr. 6660 din 24.02.2021, cod SMIS 133307, cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului este acela de imbunatatirea competivitatii intreprinderii prin realizarea unei noi activitati. Principalele activitati prevazute in proiect constau in cresterea numarului de salariati prin angajarea a doua persoane, de la o persoana la 3 persoane la finalizarea implementarii proiectului; Dotarea salii de fitnes cu echipamente si mobilier specific acestei activitati, echipamente IT, servicii de audit, servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Cresterea numarului de salariati prin angajarea a doua persoane de la o persoana la 3 persoane la finalizarea implementarii Proiectului;
2.Dotarea salii de fitnes cu echipamente si mobilier specific acestei activitati si anume :1) Echipamente sala fitness – Buc 1; 2) Banca vestiar – Buc 2; 3) Vestiar metalic – Buc 3; 4) Imprimanta – Buc 1; 5) Laptop – Buc 1; 6) TV – Buc 3; 7) Mobilier receptie – Buc 1; 8) Usa – Buc 6; 9) Cos gunoi colectare selectiva – Buc 1.
Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin dotare si utilare sala de fitness, semnarea a 2 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale pentru servicii de fitness. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a 2 (doua) noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.
Locul de implementare Ramnicu Valcea, Strada Luceafarului nr 1 bis, cod postal 240065, judet Valcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia.
Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): valoare totală 363.072,57 lei , din care valoarea finantarii nerambursabile 194.188,90 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 165.060,57 lei si valoarea eligibila nerambursabila din BS: 29.128,33 lei.
Data începerii şi finalizării proiectului: 01.09.2019 – 31.10.2022
Date de contact:
Persoana de contact: Marian Nicolae Mitrache, Administrator
Tel.: 0746260746
e-mail: mariann_mitrache@yahoo.com