Comunicat de presă finalizare proiect „Dotarea AMA REAL SRL”


AMA REAL SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 14.09.2022 proiectul cu titlul „DOTAREA AMA REAL SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Astfel, AMA REAL SRL a incheiat contractul de finantare nr. 7932 din 14.09.2022, cod SMIS 131468, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabila a societatii AMA REAL S.R.L., prin diversificarea activitatii intr-un domeniu nou – respectiv infiintarea unui centru de fitness dotat cu echipamente interactive de ultima generatie, performante, eficiente, robuste si cu un design ergonomic, imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect au constat in dotarea cu echipamente pentru fitness, prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.  
Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin dotarea unui centru de fitness cu echipamente (48 tipuri, respectiv 66 buc.), in decurs de 12 luni de la semnarea contractului de finantare.
 • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – se vor crea 5 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, acestea fiind mentinute cel putin 3 ani de la finalizarea investitiei.
 • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, panou/afis A2 temporar, placa permanenta, etichete autocolante pentru dotarile achizitionate in primul an de la semnarea contractului de finantare.
  Rezultatele proiectului: baza materiala imbunatatita, prin achizitia de dotari necesare functionarii centrului de fitness, semnarea a 5 contracte de munca (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata), precum si materialele de informare si publicitate realizate si difuzate catre public.
  Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse a avut ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare a venit in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul activitatii centrelor de fitness, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, l-a constituit crearea a cinci locuri de munca permanente in cadrul societatii.
  Loc de implementare: Municipiul Ramnicu Valcea, Bulevardul Dem Radulescu nr. 53, parter, Bloc X3, scara B, cod postal 240425, judetul Valcea.
  Contractul de finantare – „DOTAREA AMA REAL SRL” – are o durată de implementare de 50 luni (data începerii proiectului: 16.07.2019; data finalizării proiectului: 31.08.2023) si o valoare totală 1.413.575,83 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 950.303,08 lei, reprezentând 80,00% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 807.757,62 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 142.545,46 lei.

AMA REAL SRL
Date de contact:
Persoana de contact: MIHAELA – IULIANA DIACONESCU
 Administrator
Tel.: 0755570027
e-mail: iuliana_diaconescu@yahoo.com