Competenţe în exercitarea activităţii de inspecţie fiscală


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654/14.09.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 1.352/2012 privind stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Direcţia verificări fiscale.

Potrivit Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.352/2012 privind stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Direcţia verificări fiscale, aceasta este una din structurile din cadrul aparatului propriu al ANAF competente în exercitarea inspecţiei fiscale parţiale privind obligaţia de stabilire, reţinere şi plată a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al ţării, conform prevederilor Titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.