Cod roșu de tupeu în Consiliul Județean: „Domnule Persu, sunteți rușinea acestui județ!”


• dacă n-ați ghicit „din prima”, autorul acestor vorbe este, în mod evident și obligatoriu, liberalul Victor Stănculescu
Ședința ordinară a legislativului județean a fost dominată de discuțiile referitoare la situația fostului spital Bălcești. Trei sferturi de oră, între Opoziție și Putere s-au schimbat vorbe care mai de care mai nepotrivite.
În mod tradițional, ping-pong-ul verbal i-a avut în prim plan pe reprezentanții a două generații de tupeu politic: Dumitru Persu și Victor Stănculescu. Liberalul a sărit iar calul și l-a jignit public pe veteranul pesedist a cărui pledoarie n-a fost nici ea prea politicoasă: „Sunteți rușinea acestui județ! Ați fost o lipitoare la stat toată viața…” au fost trasoarele lui Stănculescu.
Ordinea de zi a ședinței a cuprins: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 aprilie 2018, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 15 mai 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea, în trimestrul I/2018, Raport privind gestionarea patrimoniului Județului Vâlcea, pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, precum și acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2018, Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, unităților de cult din Județul Vâlcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de turism, agrement și servicii, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiții “Mirajul–Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata” – cod SMIS 14.921, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea remunerației managerului interimar al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariului de bază al administratorului public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Expo-Nord Oltenia S.A. să aprobe majorarea capitalului social al societății, cu suma de 50.000 lei, Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de candidați din partea acționarului – Județul Vâlcea și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al societății după obținerea Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”