Vâlcenii vor primi clarificări pentru aplicarea unitară a noutăţilor legislative fiscale


Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în data de 30.01.2020, ora 15.00, organizează la sediul instituţiei din Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, Sala Mare, o întâlnire de lucru având pe ordinea de zi aspecte constatate de organele de inspecţie fiscală referitoare la:
• modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării);
• modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii;
• aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată (înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenţa operaţiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, condiţii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei).
De asemenea, vor fi prezentate serviciile electronice oferite de A.N.A.F. (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line), avantajele utilizării acestora, precum și modalitatea de accesare şi utilizare.
Contribuabilii interesaţi să participe la întâlnire se pot înscrie prin intermediul „Formularului de contact” de pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând adresa de internet: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”.
Informaţii privind data, locul de desfăşurare a întâlnirilor şi subiectele puse în dezbatere la sediul A.J.F.P. Vâlcea se pot obţine prin intermediul Call Center-ului A.N.A.F., apelând numărul de telefon 031.403.91.60 sau prin accesarea listei întâlnirilor disponibilă la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.
• Biroul comunicare şi servicii interne al AJFP Vâlcea