Cine se poate lupta pentru scaunul lui Gherghinaru?


• MEN scoate la examen absolut toate pozițiile de conducere din sistem
Așteptarea și suspansul au luat sfârșit: Ministerul Educației a decis ca toate funcțiile de conducere din sistemul de învățământ să fie ocupate numai prin concurs (și nu cu delegare cum s-a făcut din 2008 încoace). Primii care vor susține examene sunt inspectorii școlari generali. Astfel, printr-un comunicat oficial de presă, Ministerul Educației anunță scoaterea la concurs a 42 de funcții vacante pentru cei 42 de șefi de inspectorate școlare din țară. Poate candida la concurs personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, ­ur­mătoa-rele condiții: este membru în corpul național de experți în managemenul educațional, este absolvent al unei instituții de învățământ superior (cu diplomă de licență), este personal didactic titular și are gradul didactic I sau titlul de doctor, are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani (din care cel puțin 5 în ultimii 10 ani), a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, are recomandare vizând calitățile profe­sio­nale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al scolii în care predă sau a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, este apt medical pentru îndeplinirea acestei funcții și nu împlinește (la data concur­sului) vârsta standard de pensionare. Dosarele de înscriere se depun în perioada 18 – 23 februarie la sediul in­spec­toratului școlar pentru a cărei funcție de inspector școlar general candidează, iar probele de concurs se vor desfășura în luna martie (11 – 20 martie), la sediul Ministerului Educației. După examenele inspectorilor școlari generali, vor urma concursuri și pentru inspectorii școlari adjunct și, apoi, pentru directorii de scoli, licee și colegii.