Cine a fost Ioan Gh. Temelie – Niţă în istoria Râmnicului? (1)


casa_Ioan_Gh._Temelie__NitaÎn numărul de azi al ziarului, încercăm să vă oferim informaţii documentare, selecţionate din viaţa unui om, modest şi prietenos cu toată lumea, un mare filantrop râmnicean. Considerăm că este de datoria noastră să-l facem cunoscut pe acest locuitor al Râmnicului, care a făcut multe pentru comunitate.

Nu provine dintr-o familie de bogătaşi, s-a făcut cunoscut numai prin muncă cinstită dusă pe parcursul multor ani şi a multor acte generoase de binefacere. Acesta este Ioan Gheorghe Temelie, zis şi Niţă, născut în Râmnic, român de origine, de meserie racher (fabricant de rachiu şi spirt), aşa cum îl prezintă Catagrafia de toţi hălăduitorii (locuitori) oraşului Râmnic, din 1834, la poziţia 36, Culoarea Neagră.( dosar 119/1834, fil.22-28).

La vârsta de 33 de ani, se numără printre negustorii şi moşierii de vază ai Râmnicului. O primă informaţie cu referire la unele din proprietăţile lui o avem din dosarul 151/1855, în care este descrisă Catagrafia caselor, proprietarilor, chiriaşilor, hanurilor, cârciumilor, prăvăliilor şi atelierelor din Râmnicul Vâlcii la 1855: la nr. 124, este trecut Niţă Temelie cu han cu patru camere, socotite şi prăvălii, casă cu trei camere.

În dosarul 2/1859, fila 45, din Fondul Prefecturii Vâlcea, el este cotat cu o avere de 6.000 galbeni formată dintr-o pereche de case cu două etaje, în centrul Râmnicului, în valoare de 4.000 galbeni, un han cu toate locurile de primprejur, în valoare de 500 galbeni, moşii date în arendă mânăstireşti anume Sevestreni, Suhaşu şi Gura Suhaşului în valoare de 1.500 galbeni (galbeni – monedă veche de aur, de provenienţă străină care circula la noi în ţară şi al cărei curs a variat mult în decursul vremurilor; în a doua jumătate a secolului XIX, valora 11 lei şi 75 de bani, conform DEX).

Temelie a început să lucreze modest ca fabricant de rachiu, fiind muncitor şi bun gospodar, a izbutit să facă ceva avere între anii 1855-1895, după cum reiese din multitudinea de documente ale vremii: „Astfel, pot fi amintite cele şase case şi un han, situate  pe străzile Traian nr.76,79,81 şi 83 Hotelul Temelie, Dorobanţilor la nr.10 şi pe Călăraşi la nr.65” (după Catagrafia străzilor şi a proprietarilor de case din Râmnic, dosar 138/1899).
CONTINUARE…