Certificarea Declaraţiei 101


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că se suspendă până la 1 ianuarie 2013 certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale anuale – formular 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”.

În consecinţă contribuabili, plă­titori de impozit pe profit vor putea depune şi în acest an formularul 101 doar cu semnăturile persoanelor autorizate (reprezentant legal, direc­tor economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită potrivit legii şi prevederilor contractuale).

Noua reglementare este stabilită prin Ordonanţa de Urgenţă a Guver­nului nr. 349/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării pro­gramelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fis­cale şi al funcţionării optime a institu­ţiilor sta­tu­lui, precum şi pentru aplica­rea unitară a dispoziţiilor legale, care a fost pu­bli­cată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253/11.04.2011.