Cererile pentru COP şi Registrul genealogic pot fi depuse și în perioada 26 ianuarie – 6 februarie


Potrivit unui comunicat oficial de presă, crescătorii de animale mai pot depune cererile anuale de solicitare a ajutoarelor de stat pentru COP şi Registrul Genealogic pentru anul 2015 și în perioada 26 ianuarie – 6 februarie 2015. Termenul este prevăzut într-un proiect de ordin al MADR, care modifică HG nr.1179/2014 (M. Of. 967/30 decembrie 2014), în care termenul iniţial de depunere a cererilor era 15 ianuarie 2015. Documentul mai prevede că serviciile efectuate se decontează după data publicării numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene. Această reglementare creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art.9 alin(1) din Reg.(UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă. Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti vor notifica în scris fiecărui solicitant suma aprobată pentru cererile iniţiale anuale de solicitare, precum și data de la care serviciile aferente se decontează. Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în 2015 este de maximum 146,850 mil. lei, din care 44,5 mil. lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 102,350 mil. lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, din bugetul MADR pe 2015. Totodată, prin proiect se completează definiţia „registrului genealogic”. Astfel, registru genealogic – conform pct. 48 al art. 2 din Reg.(UE) nr. 702/214 al Comisiei Europene, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor.