CEDO a hotărât: sindicatul preoților este legal


Citim în Adevărul.ro Internațional, ediția din 31 ianuarie 2012, că, la Strasbourg, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a analizat sesizarea în legătură cu interzicerea Sindicatului preoților dintr-o serie de parohii din Oltenia. Curtea de la Strasbourg a dat dreptate preoților ortodocși din cadrul Mitropoliei Olteniei care hotărâseră, în 2008, să-și facă un sindicat, dar forurile superioare bisericești nu le-au îngăduit. CEDO consideră justificată cererea celor 35 de preoți, între care se aflau și câțiva din Vâlcea, de a înființa un sindicat al lor. Se argumentează că aceștia și angajații bisericilor își primesc o mare parte din salarii de la statul român, fiind contribuabili la sistemul social. Prin urmare, oricare salariat are dreptul, prin Constituție, să se înscrie într-un sindicat. Pentru că li s-a interzis să înființeze sindicatul, preoții vor primi despăgubiri în valoare de 10.000 euro, a hotărât CEDO.