Ceasul rău


Autoturism și alte bunuri distruse în incendiu

Sâmbătă, 24 septembrie, pom­pierii militari din cadrul ISU Vâl­cea au intervenit pentru stinge­rea unui incendiu izbucnit la un autoturism ce aparținea unei femei din co­muna Mihăești. Până la stingerea incendiului, au ars materialele com­bustibile de la mașină, acoperișul unei bucătării, acoperișul unui ate­lier și acoperișul unui pătul. Valoarea pagubelor se ridică la 20.000 de lei. Cauza probabilă o constituie un scurtcircuit electric la instalația autoturismului.

Locuință în flăcări, la Orlești

Tot în data de 24 septembrie, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință a unui cetățean din comuna Orlești, sat Silea. Până la stingerea incendiului au ars acoperișul casei, o magazie din lemn și un coteț de porci. Valoarea pagubelor este de 35.000 de lei, iar cauza probabilă o constituie utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Scurtcircuitul a distrus o autoutilitară

În data de 25 septembrie, un incendiu a izbucnit la o autoutilitară din Brezoi, pe DN 7. Până la stin­ge­rea incendiului, au ars: cabina au­toutilitarei, scaunele, bordul şi s-a de­teriorat motorul Valoarea pagu­belor este de circa 5.000 lei, iar cea a bunurilor salvate de aproximativ 10.000 lei. Cauza probabilă, sta­bi­lită în urma cercetărilor preliminarii, se pare a fi   un scurtcircuit electric la instalaţia autoutilitarei.

Mașina unui râmnicean, distrusă de un incendiu

Duminică, 25 septembrie, an­gaja­ții ISU Vâlcea au fost soli­citaţi pentru stingerea unui incendiu la un autoturism apar­­ținând unui cetă­țean din Râmnicu Vâl­cea. Până la stingerea incen­diului, au ars: mate­rialele combustibile de la un auto­turism marca Merce­des – în propor­ţie de apro­xi­mativ 85%. şi degra­dată par­tea dreaptă a autotu­rismului parcat în apropiere. Cauza pro­babilă, stabilită în urma cer­cetă­rilor preliminarii, se pare a fi un scurtcircuit elec­tric la instalaţia auto­turismului.