Cea mai veche cerere pentru dispozitive: ianuarie 2010


• din cele peste 1.400 de solicitări, cele mai multe vizează aparatele auditive; • prioritare: urgențele la copii, aparatele pentru oxigen, sistemele stomice

La începutul lunii, în urma rec­tifi­cării bugetare, CAS Vâlcea a pri­mit, pe lângă fondurile destinate spi­talelor, și bani pentru onorarea ce­re­rilor de dispozitive medicale. Po­trivit declarației președintelui in­te­ri­­mar, Alin Voiculeț, este vorba de suma de 208.000 lei: „Vor putea fi, astfel, onorate cererile din trimestru IV al anului, cereri ce privesc doar copiii (pentru toate tipurile de dis­pozitive medicale), cei care solicită aparate pentru administrarea conti­nuă cu oxigen, asigurații cu grave afecțiuni medicale care au nevoie de sisteme stomice unitare pentru colostomie, urgențe de gradul 0”. În evidențele Casei de Asigurări de Să­nătate Vâlcea se află 1.436 de cereri de dispozitive și echipa­men­te medicale, toate fiind pe o listă de așteptare. Cele mai multe solicitări, 700 la număr, vizează necesitatea aparatelor auditive, urmând fotoliile rulante, dispozitivele pentru defici­en­țe vizuale etc. Cea mai veche ce­rere înregistrată la CAS Vâlcea este din ianuarie 2010 și aparține unui asigurat care are nevoie de un fotoliu rulant.