Când se acordă despăgubirile?


vladoiu_aurel1• deputatul Vlădoiu a interpelat-o din nou pe şefa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adresat Crinuţei Nicoleta Dumitrean – preşedintele Agen­ţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor o nouă interpelare pe tema urgentării acordării de despă­gu­biri pentru cetăţenii din judeţul Vâl­cea. „În ultima vreme, o serie de cetă­ţeni s-au prezentat la birourile parla­men­tare din Rm. Vâlcea şi Horezu, soli­citând audienţe în care mi-au pre­zentat – cu documente precum hotă­râri judecătoreşti sau decizii ale Înal­tei Curţi de Casaţie şi Justiţie – situaţii a căror rezolvare depinde exclusiv de Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Cel mai recent caz de această natură este al domnului Ioan Pestriţu, domiciliat în Rm. Vâlcea, stra­da Carol I nr. 31. În anul 1987, i-a fost expropriată suprafaţa de teren de 120 mp şi 40 ml gard. După ce a acţionat în instanţă Primăria Rm. Vâlcea, Înalta Curte de Casaţie şi Jus­tiţie i-a dat câştig de cauză. Ur­mare a acestei decizii, Primăria Rm. Vâlcea a emis dispoziţia nr. 21.501 din 18.12.2006 prin care a propus acor­darea de despăgubiri în valoare de 323.424.288 lei. Cu toate acestea, nici până la această dată, ANRP nu a acordat vreun leu domnului Ioan Pestriţu. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpelarea deputatului PSD.