„Campionii sănătății”


pietrari_campionii_sanatatiiVineri, 21 decembrie, la ora 10.00, Biblioteca Publică Locală Pietrari va găzdui concursul „Campionii sănătății”, desfășurat în cadrul proiectului „Fii Fitness nu Fatness”, proiect ce a debu­tat în luna octombrie a acestui an. Fi­nanțat de IREX București, APAR Pie­trari, Primăria și Consiliul Local Pietrari, acest proiect are ca scop educarea copiilor din localitatea noastră spre un mod de viață cât mai sănătos. Prin infor­marea unui număr de 250 de copii în ceea ce privește beneficiile unei alimen­tații sănătoase și riscurile seden­ta­ris­mului pentru organism, prin organizarea programului de fitness în bibliotecă și a concursului „Campionii sănătății” la care vor participa 50 de copii cu surplus de greutate, încercăm să atragem atenția asu­pra unei probleme importante a se­co­­lului nostru: obezitatea, o boală care-i  afectează pe adulți, dar care apare încă din copilărie sau din adolescență. Obe­zi­tatea reprezintă un pericol real, prin scăderea speranței de viață pe de o parte, și prin bolile pe care le determină, pe de altă parte. Statistica spune că 40% din copiii mici si 80% din adoles­cenții cu greutate normală depășită vor deveni adulți catalogați „obezi” de dife­rite grade. Nivelurile crescânde de obezitate la copii vor afecta prevalența bolilor asociate în viitor, când acești co­pii vor deveni adulți, ducând la com­pli­cații majore de sănătate, cum ar fi apa­riția diabetului, a hipertensiunii arte­riale, a astmului bronșic etc. Pe de altă parte, indiferent de vârstă, de regimul de viață sau de cel alimentar, mișcarea este un lucru necesar. Prin exercițiu fizic se creează o mobilitate a organismului, se mă­rește rezistența față de boli și se în­cetinește procesul de îmbătrânire. Ris­curile pentru sănătate sporesc o dată cu inactivitatea fizică și intelec­tuală.

Proiectul „Fii FITness nu FATness”, în valoare totală de 5.750 lei, este unul dintre cele 6 proiecte declarate câștigă­toare în cadrul competiției „Idei de multe mii de lei” propusă de Fundația IREX, la care au aplicat un număr de 43 de biblioteci din țară. Alături de noi, în derularea proiectului, s-au aflat doctori nutriționiști de la Clinica Kilostop Bucu­rești, cu care am comunicat pe Skype, prin intermediul Biblionetului, medici de familie, asistente medicale, farmaciști  și antrenori de fitness, voluntari și cadre didactice, care ne-au ajutat să înțele­gem ce înseamnă „A TRĂI SĂNĂTOS”. Consolele Wii Fitness achiziționate prin proiect au stat la baza organizării pro­gramului de fitness în bibliotecă. Acestea ne-au ajutat să facem anumite determinări care au  în vedere centrul de greutate, indicele de masă corporală, greutatea și vârsta biologică, să organi­zăm programe de antrenament perso­na­lizate, pe categorii de vârstă și pe ti­puri de exerciții (aerobic, yoga, dezvol­tarea musculaturii și a echilibrului), exer­ciții care folosesc antrenorii virtuali de pe console, au înmagazinat, com­pa­rat și prezentat aceste date statistice și evoluția în timp a participanților la pro­gra­mul de fitness. Acest proiect inedit și ambițios al bibliotecii noastre a reușit să atragă, până în prezent, un număr de 18 susținători din rândul cadrelor didactice ale celor două școli din localitate, dar și un număr de 20 de voluntari (tineri, asistente, medici, farmaciști, antrenori fitness), care au sprijinit activitățile proiectului. Un număr de 250 de ches­tio­nare au fost deja aplicate la orele de educație pentru sănătate, răspunsurile la întrebări oferind o imagine clară asu­pra obiceiurilor alimentare ale copiilor, concluziile urmând a fi prezentate părinților acestora, cei care trebuie să-i susțină și să-i îndrume pe mai departe.

După cum știm, sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cumpăra, nici chiar să o moștenim – ea trebuie doar păstrată. Trebuie să-i învățăm pe cei mici cum să facă acest lucru în așa fel încât stilul de viață sănătos să devină obișnuință.