Campania de primire a cererilor de plată pentru sprijinul pe suprafață începe astăzi


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) lansează azi, 1 martie 2011, Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele / măsurile de sprijin pe suprafață, informează Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafață, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singură cerere de plată. „Pentru cererile de plată depuse după data de 16 mai, se vor aplica penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plății pentru anul în curs. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafață persoanele fizice și/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plată, în cali­tate de proprietari, arendași, concesionari, administratori în cadrul asociațiilor în participațiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafața respectivă va fi acor­dat celui care lucrează terenul. Precizăm că sunt eligibile la plata exploa­tațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafață de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) pe toată suprafața fermei. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafață cuprind: Sche­ma de plată unică pe suprafață (SAPS), Plăți naționale directe com­ple­mentare (PNDC): PNDC 1 culturi în teren arabil; PNDC 2 în pentru fibră; PNDC 3 cânepa pentru fibră; PNDC 4 tutun; PNDC 5 hamei; Schema de plată separată pentru zahăr; Plăți tranzitorii pentru tomate destinate procesării; Plăți com­pensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: Măsura 211 – Plăți com­pen­satorii pentru zonele montane defavorizate; Măsura 212 – Plăți com­pen­satorii pentru zonele specific și semnificativ defavorizate din punct de vedere natural; Măsura 214 – Plăți de Agro-mediu: Pachetul 1 (P1) – pajiști cu înalta valoare naturală;Pachetul 2 (P2) – practice agricole tradiționale;Pachetul 3 (P3) – pajiști importante pentru păsări; Pachetul 4 (P4) – culturi verzi;Pachetul 5 (P5) – agricultura ecologică. Se pot combina pe aceeași parcela: P1 cu P2 sau P4 cu P5” mai spune Pintea. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură invită toți fermierii interesați să acceseze aplicația de depunere electronică a cererii – IPA Online, pentru a simplifica întregul proces și pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole. Schemele/măsurile de sprijin pe suprafață sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru Campania 2011, România beneficiază de o alocație financiară de 907.473.000 euro din FEGA pentru plata unică pe suprafață (SAPS).