Calculul TVA pentru livrările taxabile de construcţii şi terenuri


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, pentru interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF), referitoare la baza de impozitare a TVA şi ale prevederilor art. 140 din CF referitoare la cotele de taxă, a fost aprobată de către Comisia Fiscală Centrală Decizia nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 278/20 aprilie 2011.

Potrivit deciziei menţionate, pentru livrările taxabile de construcţii şi de terenuri, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcţie de voinţa părţilor rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrării conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care rezultă că părţile au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării sau părţile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

– prin aplicarea procedeului sutei mărite prevăzut la pct. 23 alin. (2) din actul normativ menţionat mai sus, în cazul în care rezultă că părţile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea livrării.

De regulă, preţul include taxa în cazul livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii direct către populaţie, pentru care nu este necesară emiterea unei facturi potrivit art. 155 alin. (7) din CF, precum şi în orice situaţie în care prin natura operaţiunii sau conform prevederilor contractuale preţul include şi taxa.