Câinii latră, caravana trece …


Ion-CaleaSpre deosebire de ceilalţi colegi ai săi de partid care-i reprezintă pe democrat-liberalii vâlceni în Parla­mentul României, deputatul Samoil Vâlcu are două mari calităţi. Una – să se bage ca musca-n lapte în chestiuni care îi depăşesc puterea de înţele­gere, iar cealaltă – de a mistifica adevărul arborând cu seninătate dezagreabilă impresia că se pricepe la probleme de infrastructură.

În ultimul său comunicat pe care l-a pus la dispoziţia presei, domnul de­putat lansează o “reţetă” minci­noas­ă cu privire la aşa-zisa apar­te­nenţă a proiectelor de reabilitare a drumurilor judeţene 651 B, Bălceşti – Goruneşti – limită judeţul Olt, şi, respectiv, DJ 648, Ioneşti – Olanu – limită judeţul Olt. Domnia sa mă acuză voalat că mi-aş aroga merite pe care nu le am în modernizarea (nu reabilitarea, domnule deputat!) celor două drumuri de care, chipurile, s-ar fi ocupat alţii înainte de 2008.

Necunoaşterea realităţilor îi joacă deputatului Vâlcu şi de astădată feste care îl pun în postura de măsluitor al unor adevăruri. Spre ştiinţa sa, îl in­for­mez că, în cazul DJ 651 B, proiec­tul s-a refăcut în totalitate după ce am fost ales preşedinte. Contractul de fi­nanţare încheiat între Consiliul Jude­ţean Vâlcea, reprezentat de mine în calitate de preşedinte, şi Ministerul Dez­voltării Lucrărilor Publice (MDLP) plus Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, a fost semnat la data de 6 august 2009 şi, în aceeaşi zi, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Pentru a corecta amnezia domnului Vâlcu, mă văd obligat să-i amintesc că la data sus-amintită se împlinise deja un an de când obţinusem mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea!

Cât priveşte modernizarea DJ 648, Ioneşti – Olanu – limită judeţul Olt, stimabilul deputat încurcă şi mai tare lucrurile. Acest proiect a fost ini­ţiat şi elaborat tot în timpul man­da­tului meu, iar pe contractul de finan­ţare al acestui drum şi-a pus sem­nă­tura şi doamna ministru al MDRT, Elena Udrea, fără altă contribuţie, dând doar undă verde semnăturii mele de derulare a procedurilor pre­mergătoare începerii lucrărilor. Eveni­men­tul a avut loc în primăvara aces­tui an când … cine era, domnule depu­tat, preşedinte al Consiliului Jude­ţean? Ghici, ciupercă, ce e?

Datul cu părerea ca să se afle în treabă a devenit o practică jenantă pentru deputatul Samoil Vâlcu. A, da, cu totul altfel ar sta lucrurile dacă s-ar implica în rezolvarea problemelor grave din domeniul sănătăţii cu care deputatul este familiarizat. De câteva zile, guvernanţii au spus că vor bloca decontarea medicamentelor incluse în programele naţionale. Este vorba despre acele medicamente pe care statul le acordă gratuit pentru bolnavii cu afecţiuni precum diabet, tubercu­loză, HIV/SIDA, cancer, hemofilie, trans­plant. A auzit cineva reacţia depu­tatului Samoil Vâlcu la această mă­sură draconică, aberantă şi inu­ma­nă? Nu! Farmacistul se ocupă vâr­tos şi exclusiv de infrastructura jude­ţu­lui unde, din păcate, dă “din groapă în groapă”. Normal, dacă nu se pri­cepe!

Dr. ing. Ion CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea