Birocraţia durează chiar ani de zile!?!


Vladoiu-Aurel• dosarul de despăgubire al Anei Zguroiu este „evaluat” de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor din 2005

Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a interpelat-o pe Dorina Danielescu – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprie­tăţilor cu privire la urgentarea demersurilor pentru acordarea de despăgubiri cetăţenilor ale căror terenuri şi imobile au fost preluate abuziv. „La ca­bi­netul parlamentar din Rm. Vâlcea s-a pre­zentat, zilele trecute, doamna Ana Zguroiu, din Rm. Vâlcea – strada Calea lui Traian, care a prezentat documente prin care a arătat că situaţia dosarului său de despăgubire înregistrat în anul 2005 cu numărul 1685/CC la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor nu a evoluat până acum. În luna septembrie a anului 2007 i s-a transmis că dosarul a fost selectat spre a fi transmis către un evaluator autorizat, iar în luna septembrie 2011 i s-a transmis că dosarul se află în curs de analiză în cadrul secretariatului Comisiei centrale pentru stabilirea despăgubirilor. În răspunsul 49554/49612/50372/RG/19.09.2011 se arată: „Ul­te­rior finalizării analizei, dosarul va fi înaintat unui eva­luator autorizat, în vederea întocmirii ra­por­tului de evaluare”. Nu este normal ca această analiză să dureze 6 ani de zile, iar doamna Ana Zguroiu să primească un răspuns aproape asemănător celui din 2007. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpelarea deputatului Vlădoiu.