BINE DE ȘTIUT: Cum se realizează înregistrarea de la distanţă în SPV?


Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu care permite transmiterea de date prin mijloace electronice şi furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea şi primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise. Accesarea serviciului se face de pe pagina principală a site-ului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual”.
Înregistrarea în SPV a contribuabililor se poate realiza prin intermediul:
a) certificatelor digitale calificate – pentru persoane fizice, juridice şi alte entități fără personalitate juridică;
b) credențialelor (nume utilizator și parolă) – pentru persoane fizice.

Zece pași pentru înregistrarea de la distanţă în SPV

Aprobarea înrolării din mediul electronic în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator şi parolă, se poate realiza de la distanţă şi prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor documente acceptate de aplicaţie. Pașii necesari sunt următorii:
1.Decizie de impunere (emisă începând cu anul 2013);
2.Decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii (emisă începând cu anul 2013);
3.Scrisoare cuprinzând informații pentru înscrierea persoanelor fizice ca utilizator SPV primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu;
4.Notificarea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (emisă începând cu data de 5 martie 2018);
5.Notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emisă începând cu data de 9 octombrie 2017);
6.Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România, de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile (emisă începând cu data de 7 aprilie 2020);
7.Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitarea dublei impuneri, încheiată între România, de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emisă începând cu data de 7 aprilie 2020);
8.Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit (emisă începând cu data de 9 ianuarie 2017);
9.Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (emisă începând cu data 9 ianuarie 2017);
10.Somație (emisă începând cu data de 1 ianuarie 2015).

Ce este identificarea vizuală online?

Începând cu data de 11 august 2020, pentru a facilita înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice fără a fi necesară prezentarea la ghişeele unităţilor fiscale, a devenit operaţională identificarea vizuală online.
Identificarea vizuală online reprezintă procesul de recunoaştere unică prin sistem video a persoanei fizice în baza documentelor transmise şi/sau informaţiilor comunicate de persoana fizică, pe baza acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin această modalitate, persoanele fizice pot solicita aprobarea înregistrării în SPV/activarea contului SPV fără a mai fi necesară deplasarea la sediile unităților fiscale. Pentru a se aproba înregistrarea prin această modalitate persoanele fizice trebuie să se programeze online prin intermediul aplicației dedicate, disponibilă pe site-ul www.anaf.ro. Programarea online trebuie efectuată în termen de zece zile de la momentul înregistrării în SPV. În situaţia în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile.
În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online, ANAF transmite persoanei fizice o informare, pe e-mail, care cuprinde:
a) instrucţiuni de desfăşurare a identificării vizuale online ce se va derula;
b) comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare;
c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;
d) reguli de conduită.

Ce trebuie să știe cei care folosesc identificarea vizuală online?

În timpul sesiunii de identificare vizuală online, funcţionarul public poate formula întrebări cu privire la informaţii ce trebuie să conţină elemente cunoscute de ANAF şi persoana fizică. În situaţia în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.
„Reamintim că, prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii se pot programa online pentru efectuarea unei vizite la sediile unităților fiscale. Persoanele care se programează online pentru vizita la sediile unităților fiscale sunt primite de funcționari într-un spațiu special amenajat. Serviciul este pus la dispoziția contribuabililor pentru aspecte ce nu necesită timp îndelungat de soluționare fiind primiți la ora programată, de personal specializat în funcție de domeniul selectat de contribuabili prin aplicația web dedicată”, au informat reprezentanții Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.
Material realizat cu sprijinul Biroului de comunicare şi servicii interne al AJFP Vâlcea