Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” – în sărbătoare


Constantinescu_Sanda-AugustinaIeri, întru-un cadru de mare sărbătoare, au debutat manifestărilor culturale dedicate celei de a XX-a ediţii a Zilelor Bibliotecii Judeţene „An­tim Ivireanul” Vâlcea şi ale Funda­ţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, şi a XIV-a prăznuire a Sfântului Antim Ivi­reanul, ocrotitorul spiritual al Râm­nicului şi patronimul instituţiei. În prezenţa unor invitaţi de marcă, a fun­daţiilor şi asociaţiilor culturale vâlcene, a autorităţilor locale şi a unui public foarte numeros, Sanda-Au­gus­tina Constantinescu, directorul Bi­blio­tecii „Antim Ivireanul” a mulţumit tutu­ror celor care i-au ajutat de-a lungul timpului în eveniment_bibliotecadesfăşurarea activităţile organizate de această instituţie prestigioasă de cultură şi a prezentat câteva din importantele realizări ale instituţiei pe care o conduce, susţi­nute şi printr-un frumos film. În con­tinuare, frumoase cuvinte de aprecie­re aduse instituţiei conduse de Sanda-Augustina Cons­tan­tinescu, au adus şi Preasfinţitul Emilian Loviştea­nu, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Emilian Frâncu, primarul Râmnicului, Mircea Monu, reprezen­tantul Consiliului Ju­de­­ţean, Elena Tîr­zi­man, directorul general al Bibliotecii Naţionale şi Doina Popa, preşedinta Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din Ro­mânia. Apoi, s-au desfăşurat mani­festările pregătite de Biblioteca „Antim Ivireanul, despre care am scris pe larg în numerele trecute ale ziarului nostru. Manifestările desfăşu­rându-se pe parcursul a două zile, aşadar, şi astăzi, sunteţi aşteptaţi să participaţi şi să descoperiţi singuri surprizele pregătite de organizatori.