Au sosit rezultatele privind poluarea și radioactivitatea în zona Măldărești


Conducerea Agenției de Mediu Vâlcea, prin director Alin Voicescu (foto), atestă că, în urma sosirii rezultatelor finale privind gradul de poluare și radioactivitatea mediului în zona depozitului neconform de la Măldărești nu au existat depășiri ale concentrației maxime admise pentru niciun indicator analizat. Redăm mai jos comunicatul emis de către APM Vâlcea:

„În urma incendiului izbucnit în data de 20.08.2017, la depozitul neconform de deșeuri, aparținând SC SACOMET SA Horezu, situat în comuna Măldărești, județul Vâlcea, Agenția pentru  Protecția Mediului Vâlcea, împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Agenția Națională pentru Protecția Mediului-Laboratorul Național de Referință au desfășurat o campanie de monitorizare a concentrațiilor de poluanți gazoși din aerul ambiental și a radioactivității mediului   în zona protejată a depozitului neconform. Determinările efectuate în acea perioadă la indicatorii: hidrogen sulfurat și dioxid de sulf, determinați cu laboratorul mobil din dotarea  Agenției pentru Protecția Mediului Prahova și la indicatorii monoxid de carbon, amoniac, benzen, formaldehida, metanol, fenol, determinați cu analizor portabil (probe momentane – 30 minute), au relevat că nu a existat nici o depășire a concentrației maxime admise pentru nici un indicator analizat.

În ceea ce privește  determinarea  radioactivității mediului în zona protejată la depozitul de deșeuri neconform, aceasta a fost  realizată de reprezentanții  Laboratorului Național de Referință, din cadrul  Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în două categorii de prelevări de probe și anume:1. în scopul obținerii unui răspuns prompt cu privire la riscurile asupra populației din zona și asupra mediului, s-au efectuat  determinări momentane în teren ale debitului dozei gama în vederea identificării de radionuclizi naturali și/sau artificiali, folosind debitmetrul portabil, în urma căruia s-a constatat că nici o valoare a debitului dozei gama nu a depășit domeniul de variație a fondului natural de radiații la nivelul României; 2. prelevări de probe de mediu (aer, sol, apă de suprafață, apă freatică) care ulterior au fost prelucrate în cadrul Laboratorului Național de Referință din dotarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, prin remăsurarea probelor pe timpi lungi de analiză, pentru a pune în evidență activități foarte scăzute ale  radionuclizilor naturali și/sau artificiali, în cazul în care aceștia ar fi existat. Rezultatele  măsurătorilor gama spectrometrice finale obținute ne-au fost transmise de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în data de 24.05.2018, prin care am fost informați că rezultatele măsurătorilor gama spectrometrice finale pentru probele de ape și sol sunt comparabile cu cele inițiale, realizate prin determinări momentane și că nu a fost  pusă în evidență prezența altor radionuclizi naturali și/sau artificiali în probele analizate”.