Asta veste bună: Investiții de anvergură pentru stimularea creșterii economice


• conform oficialilor Comisiei Europene, planul de investiții are alocate 315 miliarde de euro

Un plan de investiții în valoare de 315 miliarde de euro menit să ajute la stimularea creșterii economice în Europa și să readucă mai mulți oameni în câmpul muncii. Cam așa sună unul dintre cele mai noi, dar și ambițioase obiective ale reprezentanților Comisiei Europene. Conform spuselor acestora, planul de investiții aferent programului prevede o mobilizare inteligentă a surselor de finanțare publice și private, prin care fiecare euro din banii publici să fie utilizat pentru a genera investiții private suplimentare, fără a crea noi datorii.

Contextul în care a apărut această idee

Din cauza crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în Uniunea Europeană. Din fericire, fondurile disponibile pentru ameliorarea situației sunt suficiente, dar este esențial ca acestea să fie mobilizate pentru stimularea investițiilor. Se dorește și inversarea tendințelor de scădere a volumului investițiilor, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și redresarea economică. Totul fără a mări datoria publică și fără a genera presiuni asupra bugetelor naționale! Sprijinirea acelor investiții ce răspund nevoilor pe termen lung ale economiei au și rolul de a spori competitivitatea.

Cum se va realiza proiectul și care sunt metodele?

Mobilizarea unor investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde euro în următorii trei ani și sprijinirea investițiilor în economia reală vor crea, în mod cert, un mediu propice investițiilor. Planul de investiții se va baza pe Fondul European de Investiții (FEIS), care este garantat cu bani publici. FESI este un parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Acesta se va baza pe o garanție de 16 miliarde de euro din bugetul UE, la care se adaugă 5 miliarde de euro angajate de BEI. Estimările prudente, converg către un efect multiplicator al fondului de 1:15.
FEIS sprijină investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) va fi principalul punct de acces la sprijin pentru investiții. Aceasta va permite schimbul de bune practici și va prezenta o serie de lecții învățate și de studii de cazuri reale privind finanțarea proiectelor și gestionarea proiectelor. EIAH este o inițiativă comună a Comisiei și a BEI. Portalul european pentru proiecte de investiții – este vorba despre un portal cu proiecte viabile, creat pentru a garanta că investitorii dispun de informații fiabile pe care să își bazeze deciziile. Investitorii ar trebui să poată avea încrederea necesară pentru a sprijini anumite proiecte și să poată evita orice obstacole și incertitudini. Pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile de afaceri, planul de investiții va include măsuri pentru realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice și a uniunii piețelor de capital.
Legat de acest subiect de mare actualitate, reprezentanții Centrului Europe Direct Vâlcea recomandă următoarele surse de informare: http://www.finantare.ro/comisia-europeana-prezinta-noul-plan-de-investitii-pentru-stimularea-cresterii-economice.html; http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro; Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea – www.cicvalcea.ro.
Informațiile ne-au fost oferite de către Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu, consilieri de informare ai Centrului Europe Direct Vâlcea.